• CZECH
  • ENGLISH
  • GERMAN
  • POLISH

Dětské závody

Dětské závody

V brzkém odpoledni se rozběhnou registrace a pak hned dětské závody. Děti budou závodit v jedenácti kategoriích dle věku, a to včetně hendiovaných dětí, na trase přizpůsobené délkou a náročností jednotlivých věkovým kategoriím.STARTOVNÉ

Startovné dětských závodů je 100 Kč a hendikepované děti mají startovné zdarma.

PRŮBĚH ZÁVODU

 • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Každý závodník dětského závodu zachovává zásady fair-play chování, neohrožuje na zdraví a životě sebe ani ostatních závodníků, chová se šetrně k životnímu prostředí, neznečišťuje životní prostředí apod.
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Závodník je povinen řídit se regulemi závodu, proběhnout všemi kontrolami a dodržet trasu závodu.
 • Závodník musí mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně trička, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu.
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Pořadí závodníků určuje jejich proběhnutí cílem. 

  KATEGORIE dle roku narození

DM6 (kluci do 6 let) a DZ6 (holky do 6 let)

DM8 (kluci 7 - 8 let) a DZ8 (holky 7 - 8 let)

DM10 (kluci 9 - 10 let) a DZ10 (holky 9 - 10 let)

DM12 (kluci 11 - 12 let)a DZ12 (holky 11 - 13 let)

DM14 (kluci 13 - 14 let) a DZ14 (holky 13 - 14 let)  

HENDIKOPAVANÉ DĚTI do 14 let

 

REGISTRACE

Registrace dětí probíhá na internetu, případně v den akce v zázemí akce. Reklamaci celkového pořadí závodu je možné uplatnit do tří dnů od zveřejnění výsledků. Reklamace musí mít být předána písemnou formou na e-mail dotazy@eventmedia.cz

Hlavní partneři

Partneři

Čestní partneři

Mediální partneři

Pořadatel