Dětské závody

Dětské závody

Program začíná v areálu parku na Ladronce na Praze 6, který akci poskytne super zázemí. V brzkém odpoledni se rozběhnou registrace a pak hned dětské závody. Děti budou závodit v jedenácti kategoriích dle věku, a to včetně hendiovaných dětí, na trase přizpůsobené délkou a náročností jednotlivých věkovým kategoriím.

KATEGORIE


DM6 a DZ6 (do 6 let)
DM8 a DZ8 (7 - 8 let)
DM10 a DZ10 (9 - 10 let)
DM12 a DZ12 (11 - 13 let)
DM14 a DZ14 (13 - 14 let)  
HENDIKOPAVANÉ DĚTI


STARTOVNÉ
Startovné dětských závodů je 100kč. 

PRŮBĚH ZÁVODU

  • Každý závodník  Dětského závodu zachovává zásady fair-play chování, neohrožuje na zdraví a životě sebe ani ostatních závodníků, Chová se šetrně k životnímu prostředí, neodhazuje při závodě použité duše, obaly od gelů, tyčinek, tatranek apod. na jiná místa, než k tomu určená.
  • Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
  • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.
  • Závodník je povinen řídit se regulemi závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu.
  • Závodník musí mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně trička, tak aby bylo čitelné rozhodčími.
  • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu.
  • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
  • Pořadí závodníků určuje jejich projetí cílem. 

REGISTRACE

Registrace dětí probíhá vždy na místě startu v den závodu i na internetu. Reklamaci celkového pořadí závodu je možné uplatnit do tří dnů od zveřejnění výsledků. Reklamace musí mít být předána písemnou formou na e-mail info@eventmedia.cz